Adres:

ul. Szyperska 20
61-754 Poznań

STRONA W BUDOWIE